4. UKK KAYIT - REGISTRATION

KAYIT ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLER
 • 4 - 5 Aralık 2020 tarihlerinde sanal platformda gerçekleştirilecek tüm oturumlara erişim hakkı,
 • Dijital sertifika hakkı, (Katılımcıların toplantılara katılımları sistem tarafından ölçülendirilmektedir.)
 • TİTCK onaylı sertifika hakkı, (Düzenlenen eğitime katılan tüm katılımcılara Bakanlık tarafından sertifika düzenlenecektir.)
 • Dijital bildiri kitabına erişim ve indirme hakkı,
 • Chat modülü ile diğer katılımcılar ile görüşme imkânı,
 • Konuşmacılar tarafından izin verilen sunumları pdf olarak indirebilme imkânı,
 • Kongre kapsamında sunulacak olan sözlü ve poster bildiri sunumlarına erişim hakkı,
 • Kongre sonrasında 2 Ay boyunca açık olacak sanal platformda gerçekleştirilmiş olan oturumlara erişim hakkı,
 • Firma stantlarında yer alan indirme merkezlerindeki dokümanlara erişim hakkı,
 • Stand alanlarını ziyaret etme olanağı, firma temsilcileri ile Chat modülleri ile online görüşme imkanı sağlanacaktır.
ÖDEME VE İPTAL KOŞULLARI
Kredi kartı ile ödeme yapacak katılımcıların organizasyon sekreteryası ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
 • Kayıt ücretlerine %8 KDV ilave edilecek ve Cultivo Organizasyon Turizm Reklam Tic. Ltd. Şti. tarafından fatura düzenlenecektir.
 • Kayıt ücretleri ilgili banka hesabına yatırılmadan kayıt konfirmasyonu verilmeyecektir.
 • 25 Kasım 2020 tarihinden sonra yapılacak kayıtlarda %15 ek kayıt ücreti uygulanacaktır.
 • 25 Kasım 2020 tarihine kadar yapılan iptallerde ödemenin %50'si iade edilir.
 • 25 Kasım 2020 ve sonrasında yapılacak iptallerde para iadesi mümkün değildir.
 • Online forma yazacak olduğunuz isim bilgileri kongre sertifikanızda yer alacaktır. Bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasına dikkat ediniz.
 • Online kayıt tamamlandıktan sonra başvuru sahibine konfirmasyon maili gönderilecektir. Konfirmasyon maili ulaşmamış katılımcılar info@cultivoevents.com  adresinden talep edebilirler. Konfirmasyon maili ulaşmamış kişilerin kongre kayıtları tamamlanmış sayılmamaktadır.


24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a eklenen geçici 6. madde uyarınca, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretlerinde 31.12.2020 tarihine kadar uygulanacak KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.PARTICIPATION FEE INCLUDES
 • Access all sessions held on the virtual platform between 4 - 5 December 2020,
 • Digital certificate, ( Participations is measured by the system.)
 • TITCK approved certificate, (A certificate will be given by the Ministry to all participants attends TITCK session.)
 • Access to the digital proceedings book,
 • Opportunity to meet with other participants via chat module,
 • Access to download the pdf presentations allowed by the speakers,
 • Access to oral and poster presentations presented,
 • Access to sessions held on the virtual platform that will be open for 2 months after the congress,
 • Access to documents in download centers located in digital expo,
 • Access to visit the digital expo and opportunity to meet with company representatives via chat modüle.
PAYMENT & CANCELLATION
Participants who will pay by the credit card are required to to contact the Organizing Secretariat.
 • 8% VAT will be added to registration fees and the invoice will be issued by Cultivo Organizasyon Turizm Reklam Tic. Ltd. Şti.
 • Confirmation will not be send until the registration fees are paid to the provided bank account.
 • 15% additional fee will be included to the applications made after 25 November 2020.
 • For cancellations made until 25 November 2020, 50% of the payment will be refunded. 
 • For cancellations made after 25 November 2020, there will be no refund. 
 • The name information you will mention on the online form will be included in your congress certificate. Make sure that the information is complete and correct.
 • After online registration is completed, a confirmation mail will be sent to the applicant. Participants who have not received a confirmation mail can request them from info@cultivoevents.com. The congress registrations which have not received a confirmation mail are not considered complete.


 • arrow_drop_down {{ item.title }} {{ participants.filter(x => x.packetID == item.id).length }} x
{{index + 1}}. Attendee Information - {{ packets.find(x => x.id == item.packetID).title }} close
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'participant-input-general-' + index)[0].message }}
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'participant-input-first-name-' + index)[0].message }}
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'participant-input-last-name-' + index)[0].message }}
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'participant-input-day-selection-' + index)[0].message }}
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'participant-input-invitation-code-' + index)[0].message }}
The e-mail address must be "unique" for each attendee. Online tickets will be delivered to the attendee's own e-mail address, please enter a unique e-mail address for each attendee. The mobile phone number must be "unique" for each attendee. Online tickets will be delivered to the attendee's own mobile number, please enter a unique phone number for each attendee.
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'registration-input-' + index + '-' + inner.id)[0].message }}
Invoice Information

{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'payment.paymentInvoiceTitle1')[0].message }}
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'payment.paymentInvoiceTitle2')[0].message }}
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'payment.paymentInvoiceTitle3')[0].message }}
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'payment.paymentInvoiceTitle4')[0].message }}
Payment & Transaction Information

In case of any problems with the registration, we will contact the person (you) who entered this information. {{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'payment.customerName')[0].message }}
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'payment.customerEmail')[0].message }}
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'payment.customerPhoneNumber')[0].message }}
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'payment.cardNO')[0].message }}
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'payment.holderName')[0].message }}
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'payment.expMonth')[0].message }}
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'payment.expYear')[0].message }}
{{ registrationResponse.validations.filter(x => x.key == 'payment.cvv')[0].message }}

Important Information;

When you complete your registration, the system generates a money order code for you. During your transaction, please enter this code in payment description to be confirmed your payment process more quickly.

Bank Account Information:

Transaction summary:
Ticket Unit Price Piece Total Amount:
{{ item.title }} {{ item.price.toFixed(2) }} {{ parseCurrency(item.currency) }} {{ participants.filter(x => x.packetID == item.id).length }} {{ (participants.filter(x => x.packetID == item.id).length * item.price).toFixed(2) }} {{ parseCurrency(item.currency) }}

Subtotal: {{ calculateSubTotal.toFixed(2) }} {{ parseCurrency(packets[0].currency) }}

Discounts: {{ calculateDiscount.toFixed(2) }} {{ parseCurrency(packets[0].currency) }} (% {{ payment.discountRate }} Discount)

Tax: {{ calculateTaxes.toFixed(2) }} {{ parseCurrency(packets[0].currency) }} (%{{this.payment.taxRate}})

Overall Total: {{ calculateTotal.toFixed(2) }} {{ parseCurrency(packets[0].currency) }}

BUY

Provided by Holacon